Termékek Menü
0
Ön itt jár: > >

Garancia

Termékgarancia

A megrendelt könyvekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén a vásárló a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Képregényáruház Bt-t. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: - elsősorban kicseréljük - ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Képregényáruház Bt.-t terhelik.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a vásárló az elállás szándékát tartalmazó egyértelmü nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldütt levél formájában) az alábbi címre: Képregényáruház Bt. 4482 Kótaj, Bodóhegyi út 97/a, E-mail: kepregenyaruhaz@gmail.com. A kifizetett vételárat és a szállítási költséget visszatérítjük az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy amig a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte,a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Az utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!